Regeneratieve Landbouw

Regeneratieve landbouw is een op ecosystemen gebaseerde landbouwbenadering welke gericht is op het verbeteren van de toekomstbestendigheid van telers, gewasopbrengst en product waliteit door herstel van de
bodemgezondheid, verbetering van de biodiversiteit en vermindering van de impact van synthetische middelen.

Het afgelopen jaar hebben we ons Regenerative Agriculture Framework gelanceerd in samenwerking met belanghebbenden, waaronder de academische wereld, overheidsorganisaties, vertegenwoordigers van telers, klanten en NGO’s. Het bevat de principes, prioriteiten en drempels weer en legt de voortgang van de teler in de loop van de tijd vast.

Wij werken samen met onze telers om de manier waarop we aardappelen telen opnieuw vorm te geven.

image by bob brewer

McCain heeft de toezegging gedaan om 100 procent van ons aardappelareaal wereldwijd om te zetten naar regeneratieve landbouwpraktijken voor tegen het einde van 2030. Om dit te doen wordt een raamwerk uitgerold. Dit framework is een leidraad voor onze boeren om hun vooruitgang naar een meer regeneratief model te ondersteunen.

Voor meer informatie over dit framework :